Home >Jak na kole >Rady a tipy

Rady a tipy

V noci a za šera?

Nejlépe stále na kole či u sebe v batohu či brašnách mějte k dispozici světla či blikačky s funkčními bateriemi (přední bílou a zadní červenou). Jedna z nejčastějších příčin nehod s účastí jízdního kola je právě ta, že cyklista není vidět anebo že cyklista naopak něco v šeru či ve tmě přehlédl. Řidič auta vnímá zejména obdobně se pohybující objekty.

 

Co kopce?

Jednou někdo řekl, že kopce jsou kořením cyklistiky a cyklistika je kořením života. Upravené cyklotrasy jsou z tohoto pohledu v některých úsecích přívětivější nově i v Třebíči. Necítí-li se však někdo na ul. Křížová či údolím od rybníku Baba kolem Laguny až na Hájek, může si pořídit některé ze stále levnějších elektrokol. V Třebíči se novými opatřeními cílí především na bezpečnost, kopce bohužel narovnat nelze. Co je však možné, vybrat nějakou alternativní trasu a nově možná i bezpečnější. Podívejte se na novou cyklomapu a vyberte si svozu trasu zde.

 

Co počasí a zima?

Seveřané používají přísloví Není špatného počasí, pouze špatně zvoleného oblečení“. V létě používejte na delší trasy funkční spodní prádlo (nemusí být zrovna sportovní a přiléhavé). Suchá záda a sedlo je základ pro to, že se na kolo zase brzy vrátíte a tento druh pohybu se zrovna z těchto důvodů nezprotiví. V zimě naopak není dobré mít vrstev moc, zpravidla stačí tři vrstvy i v zimě. Na kole se zahřejete. Samozřejmě platí, že čím aktivnější pohyb, tím více funkční oblečení potřebujete. Špatná větrovka může dost snížit teplotu, která na vás přímo při jízdě působí. Déšť pak zastaví pouze nepromokavá bunda anebo vhodný úkryt (pozor ale na bouřky a schovávání se po osamocené stromy – to rozhodně nedoporučujeme).

 

Co bezpečnost?

Tak jako v přírodě, tak i v provozu je nutné věřit svým instinktům. Spolehnout se je nutné zejména na sebe a své rozhodování. Základní pravidlo bezpečnosti vidět a být viděn je popsáno v etiketě cyklistů anebo ve výbavě. Důležitá je přilba, avšak ta Vás ochrání jen v případě jednoduchých pádů z kola. Pro děti do 18 let je povinná. V Třebíči nyní budou k vyšší bezpečnosti pomáhat i opatření pro cyklisty, jejichž úkolem je zlepšit vzájemnou ohleduplnost tím, že výskyt cyklistů bude více očekávatelný. Neznamená to však, že cyklista je plně chráněn. Stále platí všechna pravidla, zejména pak nikoho jiného a ani sebe nijak neohrožovat, zbytečně neriskovat.

 

Co zázemí?

Nemít kde zaparkovat může často znamenat, že si jízdní kolo pro cestu nezvolíte. Bezpečný cyklostojan znamená, že si lze kolo uzamknout nejen za přední kolo, ale zároveň i za rám. Z toho důvodu jsou vhodné stojany typu U, o které lze kolo zároveň opřít. Současně je tím zajištěno, že těžší kolo,  nebo-li kolo s kotoučovými brzdami či kolo vybavené brašnami, stojan udrží a nedojde k jeho poškození. Bezpečné cyklostojany se budou postupně doplňovat u všech důležitých cílů.

 

V Třebíči najdete i cykloboxy u vlakového nádraží na 24 hodinové odložení kola. Dalším zázemím jsou kryté stojany či kolárny, které nabízí i cyklopointy a informační střediska. V sekci cykloslužby najdete odkazy na půjčovny a servisy kol.

 

Co rozvoj a další trasy?

Dosud v Třebíči vznikaly pouze izolované úseky stezek anebo když byla vyznačena cyklotrasa, tak vedla i v delších úsecích v intenzivním provozu. První ucelenou do značné míry chráněnou cyklotrasou, je č. 26 z Jihlavy přes Třebíč do Raabsu. Nově zrealizovaná opatření pro cyklisty v komunikacích s optimalizovanými cyklotrasami KČT včetně nového třebíčského cyklookruhu nabízí v první etapě zatím základní síť tras a opatření pro cyklisty. Další budou navazovat.

 

Co když skončí opatření pro cyklisty?

V případě, že skončí opatření pro cyklisty a nepokračuje další ulicí, kterou chce cyklista pokračovat dále, se v pravidlech provozu nic nemění. Cyklista je plnohodnotným účastníkem provozu a jízdní kolo je vozidlem. Není-li provoz jízdních kol přímo zakázán, cyklista může na všechny komunikace, vyjma chodníků, na které mohou pouze děti do 10 let věku. Obecná pravidla provozu platí všude a tedy neznamená, že cyklista patří jen na ta vyznačená opatření a jinde nemá co dělat.  Naopak, řidiči si na cyklista zvykají a tam, kde chybí opatření pro cyklisty s nimi začínají postupně automaticky počítat.

 

Jak se chovat na stezkách?

Na stezkách pro chodce a cyklisty se smíšeným provozem se musí chodci i cyklisté vzájemně respektovat a obecně lze říci, že práva jsou padesát na padesát, čili jsou shodná. Za chodce jsou považováni i uživatelé sportovních zařízení (kolečkové brusle, skateboard apod.). Čím je společná stezka frekventovanější, tím více platí, že směry mají být odděleny střední čárou a pohyb všech vždy při pravé straně, a to včetně chodců. Kdo se necítí komfortně či se pohybuje s kočárkem a je nižší provoz, může jít i vlevo proti všem jedoucím, tak jako na vozovce. V Třebíči je možné najít i úseky značené jako chodník s povoleným vjezdem jízdních kol. Jedná o ojedinělé řešení, kdy je třeba preferovat chodce či se cyklistům připouští pohyb v úseku či území, kde nemůže jinak, anebo by se jinak dostal do zbytečně nebezpečných situací. Prioritu zde má chodec a cyklista je zde hostem. Je to obdoba pěší zóny s povoleným vjezdem vybraných vozidel.

 

Jak se chovat v cyklopruzích?

Vysvětlení pojmů a popis funkce použitých opatření je v rubrice Opatření a pojmy. Zkráceně: piktokoridor (symbol cyklisty se dvěma šipkami) pouze podkresluje přirozený průjezd cyklistů a práva a povinnosti jsou shodná i v místech bez tohoto opatření. Cyklopruh je již vyšší míra ochrany cyklistů, proto se mu někdy říká i ochranný. Do cyklopruhu mohou vjíždět i jiná vozidla, zpravidla je umístěn tak, že se vedle něj vejde jízdní pruh pro vozidla menší, rozměrnější vozidla již tento pruh mohou využít. Protože však osobní, a tedy užší vozidla v provozu násobně převažují, společný provoz větších vozidel a cyklistů se akceptuje, to ale vždy s přihlédnutí ke všeobecné bezpečnosti. Jet cyklopruhem tedy pro cyklisty neznamená mít absolutní přednost.

§14 odst. (5) silničního zákona popisuje cyklopruh takto: Je-li vyznačen jízdní pruh vodorovnými dopravními značkami jako jízdní pruh pro cyklisty, použijí se pro cyklisty a řidiče jiných vozidel odstavce 1 až 3 obdobně. Na jízdní pruh pro cyklisty smí řidič jiného vozidla vjet v podélném směru rovněž tehdy, není-li přilehlý jízdní pruh pro toto vozidlo dostatečně široký. Při vjíždění na jízdní pruh pro cyklisty nesmí řidič ohrozit cyklistu jedoucího v tomto pruhu.

§14 odst. (3) Jede-li vozidlo, pro které je vyhrazen jízdní pruh, ve vyhrazeném jízdním pruhu nebo tramvaj jinou rychlostí než ostatní vozidla jedoucí stejným směrem, nejde o vzájemné předjíždění.

Jízdou na kole se pak zabývají § 57 a 58 silničního zákona (361/2000 Sb. v platné znění).

 

Kdo všechno může cyklopruh využívat?

Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly podle odstavců 2, 3, 5 a 6 a světelnými signály podle § 73 (§57, odst. 7 silničního zákona).

 

Jak se chovat na přejezdu pro cyklisty (i sdruženém s přechodem)

Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo (§57 odst. 8 silničního zákona). Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty.

 

Jízda ve skupině

Jet vedle sebe je zákonem zakázáno a platí to obecně, takže i pro stezky. Chcete-li či můžete, dbejte u paralelní jízdy zvýšené opatrnosti, V tomto ohledu jsou horší nehody na stezkách s protijedoucími cyklisty než na vozovkách s auty. Jedete-li za sebou, dbejte dostatečných odstupů. Chcete-li zastavit, nekonejte tak náhle, ale přibližte se k pravému okraji a ukažte, že zastavujete. Ten za Vámi o tom musí vědět a zastavit též či se musí včas a bezpečně vyhnout.

 

Na kole do školy?

Z dlouhodobých průzkumů ve školách v ČR víme, že cca 20-40 % dětí se chce dopravovat na kole a koloběžce, ale bojí se jednak na cestě, ale i následně o svá odložená kola či koloběžky. Parkování má nabídnout škola, okolní infrastrukturu pak město. Ulice města však nenabízí takový prostor, aby ve všech směrech bylo možné vytvořit oddělené cyklostezky. Rezidentní oblasti mají být dopravně zklidněné tak, aby byl bezpečný i pohyb dětí v rámci ulic. Kde to není možné zajistit, vznikají speciální opatření pro cyklisty. A kde ani to není možné zajistit, měla by se hledat taková alternativní řešení, které zajistí do značné míry samostatný pohyb dětí, a to jak pěšky, tak na kole, koloběžce či jiném obdobném vybavení.

 

Na kole na nákup?

Do košíku na kolo se zpravidla vejde každodenní pravidelný nákup, tak jako do batohu či menší tašky. Velké nákupy pak mohou zůstat na vlastním automobilu do doručovací službě. U obchodů pak cyklista samozřejmě hledá takový stojan, aby byl bezpečný a své kolo u něj opět po nákupu našel. Neváhejte oslovit svého prodejce, zda by nainstaloval bezpečnější cyklostojany.