Home >Cyklodoprava >Do práce na kole

Do práce na kole (nebo pěšky či poklusem) 2022

Do práce na kole (nebo pěšky či poklusem) 2022

Do práce na kole (nebo pěšky či poklusem) 2022

Registrace do výzvy „Do práce na kole  (nebo pěšky či poklusem) 2022“, ke které se město Třebíč již po sedmé zapojí, je spuštěna.

Celý květen na kole, koloběžce, pěšky nebo poklusem - tedy udržitelně a aktivně. Tak zní motto letošního ročníku kampaně Do práce na kole.

Přihlaste se s kolegy a kolegyněmi, celou firmou nebo na vlastní pěst. Pojďte s námi zkusit na jeden měsíc změnit své dopravní návyky. A je jedno, zda chodíte pěšky nebo dojíždíte do práce na kole či koloběžce. Cílem a účelem výzvy je proměna dopravních návyků, kdy účastníci zjistí, že pohyb na vlastní pohon (nejen) z práce a do práce je nejen možný, ale i příjemný. A valná většina z nich u něj zůstává i po skončení výzvy.

Do práce na kole je celostátní výzva, do které se může zapojit každý. V průběhu výzvy si poctivě zapisujete své cesty do registračního systému a každý den máte možnost porovnat se s ostatními účastníky z celé republiky. 

Součástí kampaně je i soutěž, hodnotící zejména pravidelnost bezmotorového pohybu a na týmy o 2-5 členech čeká řada cen. Dále jsou oceňovány výkonnostní kategorie. Žebříčky překonaných kilometrů jsou oblíbeným nástrojem přátelského zápolení.

Registrovat se můžete už nyní. Čím dřív to uděláte, tím méně zaplatíte. A tím dříve obdržíte svůj startovní balíček.

Svými bezmotorovými cestami můžete proměnit své město i díky využití anonymizovaných dat o trasách. Ve spolupráci s městy můžeme identifikovat trasy, kudy se cyklisté-ky i pěší reálně pohybují, stejně jako místa, kde instrastruktura nevyhovuje účelům bezpečného a příjemného pohybu ve městě. Účastníci-e výzvy tak svým pohybem mohou přispívat k rozvoji bezpečné a plynulé cyklodopravy i rozvoji měst. Účastníci výzvy mohou také nominovat svého zaměstnavatele na titul Cyklozaměstnavatel roku a své město na titul Cykloměsto roku.

Jdu do toho! Registruji se: www.dopracenakole.cz