Home >Cyklodoprava >Proč na kole

Proč na kole

  • Nová opatření v podobě cyklopruhů a cyklokoridorů znamenají možnost bezpečnějšího pohybu na kole pro každodenní dopravní účely.
  • Vodorovné dopravní značení vhodně zvýrazňuje (podkresluje) pohyb cyklistů právě v těch místech, kde jsou dnes ponecháni bez jakékoliv ochrany.  Vzájemná informovanost mezi řidiči aut a cyklisty přímo v provozu znamená zvýšenou vzájemnou toleranci a bezpečí.
  • Řidičům aut není prostor nijak zásadně ubírán.

 

 

Města na středověkých půdorysech mají své prostorové možnosti zpravidla již vyčerpány. Původní záměry nových a ryze oddělených řešení cyklistů od ostatních (stezky) není mnohdy vůbec možné realizovat. Na samostatné stezky není prostor, jsou příliš komplikované a v konkurenci jiných témat na okraji zájmu. Takto dříve končila většina záměrů. Také proto je úvodní fáze realizovaných opatření řešena hlavně po stávajících komunikacích. Dalším důvodem pro tento přístup je ten, aby cyklisté dostali alespoň část prostoru i pro sebe a vznikl tak potřebný celospolečenský tlak na významnější stavby stezek či propojení, díky nimž by se dalo pohybovat po Třebíči a okolí na kole nejen bezpečněji, ale i rychleji. Ve výsledku se pak postupně zvyšuje konkurenceschopnost jízdního kola jako dopravního prostředku, což je jeden z cílů, kterého chce město Třebíč dosáhnout. Aby nebylo jízdní kolo nadále na okraji zájmu a stalo se nedílnou součástí každodenního života.

Nadále by se neměli cyklisté považovat za odvážlivce či někoho, kdo riskuje či překáží v provozu, ale za plnohodnotné účastníky provozu Pozitivními dopady na život ve městě, spojenými zejména se zdravím a životním prostředím, je samozřejmě přesednutí části uživatelů na bezmotorové alternativy. Další nepříjemné podmínky pro jízdu na kole ve městě lze řešit různě, třeba i stále levnějšími elektrokoly, se kterými se kopce narovnávají a vzdálenosti zkracují. Pozadu nesmí zůstat ani doplňková infrastruktura, kterou je nabídka bezpečného a kapacitního parkování a adekvátního zázemí.

Uvědomujeme si ze zkušeností odjinud, že cyklisté hlasují řídítky. Pokud dostanou prostor, nabídka podporuje poptávku a naopak, takže zde platí i přímá úměra v tom ohledu, že rozjezdí-li se obyvatelé čí návštěvníci Třebíče více na kolech, budou na potřeby cyklistů vynakládány stále vyšší investice. Celý záměr není nijak průkopnický, v České republice je odzkoušen již jinde. Novinkou však je, že zde vzniká do určité míry uceleně.

Protože jsou využívána i nová řešení. Je nezbytné prostřednictvím webu informovat nejen o nových možnostech, ale vedle praktické mapy nabídnout i odborné vysvětlení bezpečnosti pro jejich používání.

Interaktivní webová mapa cyklodopravy zobrazuje nová opatření v cyklodopravě (svislé i vodorovné dopravní značení), optimalizaci cyklotras a městský cyklookruh. V mapě vidíte hned několik linií. Jejich význam určuje tato legenda:

 

 

Legendu je možné si zobrazit i v mapě po kliknutí na ikonku „i“ – informace. Pokud potřebujete vysvětlit význam značení, tak prosím klidněte zde

V případě kliknutí na linie či body v mapě se dozvíte informaci o daném objektu. Vlevo nahoře je menu, kde můžete vypínat a zapínat vrstvy v mapě. Vpravo nahoře najdete nástroje jako je zoom, tisk mapy, určení polohy pomocí GPS a již zmiňovaná ikonka informace.

Většina linií v mapě, bude vyznačena v terénu. Netýká se to pouze vrstvy tzv. doporučených tras. Při realizaci nového značení budeme do mapy přidávat fotky z realizace, které budou k dispozici v nově vytvořené vrstvě „fotomísta“. Tato vrstva bude obsahovat fotografie přímo z určitého místa v terénu tak, abyste viděli, jak to na úseku přesně vypadá. Časem doplníme také tipy, jak efektivně a hlavně bezpečně projet některými místy.

 

Pro zobrazení mapy ve velkém rozlišení