Home >Jak na kole >Dopravní hřiště

Dopravní hřiště

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti! To platí i pro jízdu na kole. Na jedné straně je nutné znát pravidla provozu a na straně druhé je nutné umět ovládat kolo tak, aby se cyklista mohl soustředit zejména na okolí, a tedy na bezpečnost svou i ostatních.

Níže najdete seznam dopravních hřišť. Nezoufejte však, pokud není nějaké v blízkosti vašeho bydliště. Pro začátek stačí nejlépe asfaltový plácek nebo rovná přehledná klidná ulice, kde skoro nikdo nejezdí.

Dopravní hřiště s otevíracími dobami naleznete zde.


 

S dětmi na kole

Vedle přilby, která je do 18 let povinná, je dobré mít i dobrou náladu a trochu trpělivosti. Po několika rovinkách v klidné ulici či hodinách na dopravním hřišti se můžete vydat do klidnějších ulic či za město na výlet. Pozor na jízdu po chodníku, nad věk 10 let již na kole musíme po vozovce, takže společná jízda s dítětem či dětmi do 10 let se může trochu komplikovat. Lze je nechat jet po chodníku a dospělí po vozovce, avšak děti je nutné poučit, že podél zdí mohou narazit na chodce. Měly by vědět, kde je vpravo a vlevo, že se mají držet dále od překážek, nároží a zdí a nenajíždět na hranu moc šikmo.

Na kole platí jedno ze základních pravidel: „nejedu, kam nevidím tak, abych mohl případně zastavit. Méně zkušené cyklisty doprovázejte, ve dvojici ať je zkušenější vepředu. Nevydávejte se s dětmi či méně zkušenými cyklisty hned do intenzivního provozu, dejte si raději načas. Rozhodně je důležité mít správně nastavené sedlo – i krátká vzdálenost se sedlem příliš nízko může ve výsledku znamenat násobnou zátěž.

 

Bližší informace o bezpečné cestě do školy: cesta-do-skoly.pdf (c-and-a.com).

Zdroj: Viditelnost - Krok ke zvýšení bezpečnosti dětí (c-and-a.com)