Home >O projektu >O PROJEKTU

O projektu

Od třebíčských i mimoměstských cyklistů zaznívá v posledních letech zvýšená poptávka po usnadnění pohybu městem na jízdním kole za různými účely. Proto aktuálně vzniká první řada cyklistických opatření, která jsou vzájemně propojená a dávají při průjezdu územím díky své kontinuitě smysl jako celek.

 

Vedle úprav současných značených cyklotras Klubu českých turistů a vytvoření nového MĚSTSKÉHO CYKLOOKRUHU, který propojuje přírodně atraktivní území s dalšími zajímavostmi, vznikají nově i opatření přímo v ulicích. Díky nim se můžete na kole dostat bezpečněji do školy i do zaměstnání, za zábavou, kulturou, sportem, nebo do obchodu pro menší každodenní nákupy. Současně tato opatření navazují i na zmíněné cyklotrasy a cyklookruh, aby je každý mohl využít pro své individuální potřeby.

Ačkoli je Třebíč  kopcovité město, přesto se zde pohybuje až nezvyklý počet cyklistů bez ohledu na vysoký provoz na silnicích vyšších tříd.

Navrhovaná řešení zajišťují bezpečí všem cyklistům, aniž by docházelo k zásadním změnám pro ostatní dopravu ve městě.

 

 

Pro samotné cyklisty se jednodušším a viditelnějším cyklistickým směrovým značením zpřehledňuje orientace v prostoru z hlediska cílů a směrů jízdy. Celková bezpečnost provozu se pak zdůrazňuje lepší orientací přímo v dopravním prostoru, a to díky doplněnému vodorovnému značení na vozovkách. Pro cyklisty to znamená být informován, vidět, předvídat a orientovat se. Pro ostatní uživatele, zejména řidiče aut, přináší nové značení lepší viditelnost cyklistů, tedy zvýraznění prostoru, kde se cyklisté mohou pohybovat. Vidět a být viděn je alfou a omegou bezpečného provozu.

Shrnutí přínosů:

  • reakce na celospolečenskou poptávku a trend zdravého životního stylu
  • nabídka spojité dopravní infrastruktury i pro cyklisty
  • zvýšení vzájemné ohleduplnosti řidičů i cyklistů
  • zklidnění běžného provozu díky optickému zúžení širokých komunikací
  • očekávané snížení nehodovosti
  • nepřímé pozitivní vlivy v podobě snížení hluku i emisí z automobilové dopravy