Home >Jak na kole >Etiketa cyklistů

Etiketa cyklistů

Základní pravidla v provozu pro cyklisty

 1. Dbejte na stav kola a jeho výbavu

Používejte odpovídající velikost kola, mějte funkční brzdy, reflexní prvky, přední bílé a zadní červené odrazky a světla (blikačky), zvonek, vhodné je mít nářadí a rezervní duši. Zejména v provozu a při rychlejší jízdě používejte přílbu (do 18 let věku je povinná vždy) a ochranné brýle (slunce a hmyz).

 

 1. Snažte se vidět a být viděni

Vizuální kontakt výrazně snižuje riziko kolize, proto mějte na sobě a na kole reflexní prvky, minimálně za snížené viditelnosti buďte vždy osvětlení vpředu i vzadu.

 

 1. Vyhněte se alkoholu a omamným látkám

Před jízdou i při jízdě neužívejte nic, co vám rozostří smysly. Jízdou pod vlivem alkoholu či omamných látek ohrožujete díky snížené pozornosti sebe i ostatní.

 

 1. Vydejte se na cestu, kterou zvládnete.

Trasu volte dle svých zkušeností a možností. Snažte se vyhnout motorově silně zatíženým komunikacím, na provoz si zvykejte postupně. Pamatujte, že chodník je pouze pro chodce - s výjimkou dětí do věku deseti let.

 

 1. Buďte ohleduplní a předvídaví

Chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se chovali ostatní k vám. Nespoléhejte se však na své okolí a předpokládejte, že všichni kolem vás mohou chybovat. Nevjíždějte bezhlavě tam, kam nevidíte. Dávejte pozor na přijíždějící a předjíždějící vozidla.

 

 1. Komunikujte s okolím.

V případě jakékoliv změny směru dávejte včas znamení paží a ujistěte se, že jej ostatní registrují. Sledujte stav vozovky, uliční vpusti, koleje a v případě potřeby se jim včas vyhýbejte, vždy však s ohledem bezpečnost vlastní i ostatních. Používejte všechny smysly – vyvarujte se poslechu hudby či telefonování a psaní sms za jízdy, protože výrazně omezují vaši soustředěnost a kontakt s okolím. Právě v takových případech bývají případné následky fatální.

 

 1. Jezděte při pravém okraji a s rozestupy

Ve vozovce i na stezce jezděte vpravo, přitom ale dodržujte bezpečný odstup od překážek, zejména od parkujících automobilů. Dejte si pozor na vozidla, která zastavila či zastavují, především na otevřené dveře a vystupující. Při jízdě ve skupině jezděte za sebou s dostatečnými rozestupy a ve velké skupině se raději rozdělte na několik menších. Zastavujete-li, dávejte znamení, častou nehodou je srážka cyklistů ve skupině zezadu.

 

 1. Nenabízejte možnost ostatním riskovat

Ve zúžených profilech a na okružních křižovatkách se pohybujte raději uprostřed jízdního pruhu, protože tím zamezíte případným pokusům o vaše nebezpečné předjíždění tam, kde se dít ani nesmí či nemá.

 

 1. Dávejte pozor na mrtvé úhly

Především řidič rozměrnějšího vozidla (autobusu a nákladního vozidla), které začíná odbočovat, má horší možnost cyklistu vedle svého vozidla vidět. Proto nepodjíždějte odbočující vozidla a neobjíždějte vozidlo zleva, nevíte-li, zda se zrovna nerozjede. A pozor - rozměrnější vozidla při zatáčení často vybočují do stran.

 

 1. Kolo zamykejte s rozmyslem

Kvalitním zámkem připoutejte kolo k pevnému objektu a na dobře viditelném místě, nejlépe současně za rám a alespoň přední kolo (zadní se zlodějům hůře demontuje). Můžete kolo nechat zapsat do registru kol a opatřit příslušnou nálepkou (i to může některé zloděje odradit).

 

 1. Kolizi se zraněním hned hlaste

Dojde-li ke kolizi se zraněním nebo podezřením na zranění, okamžitě ji telefonicky nahlaste. Přivolejte na místo Policii ČR (158), v případě zranění také záchrannou službu (155 či 112), kde též dostanete okamžité instrukce pro nejnutnější první pomoc do doby, než přijede pomoc kvalifikovaná.