Home >Jak na kole >Etiketa řidičů

Etiketa řidičů

Základní pravidla v provozu pro motoristy vůči cyklistům

  1. Vnímejte cyklisty stejně jako ostatní plnohodnotné účastníky provozu. Dbejte, abyste od něho měli dostatečný odstup, zejména v případě dětí. Vždy si uvědomte, že se cyklisté pohybují vlastní silou a mohou chybovat.

  2. Předjíždějte cyklisty s dostatečným odstupem (cca 1,5m). Nikdy nevíte, zda náhle nevybočí, třeba díky nerovnosti povrchu či jiné překážce.

  3. V křižovatkách je důležitý oční kontakt.

  4. Nikdy na poslední chvíli nekřižte cyklistům cestu předjetím a odbočením vpravo.

  5. Na okružní křižovatce a v úzkých profilech se smiřte s tím, že musíte jet s cyklistou za sebou a nemůžete ho předjet. Nejedná-li se o souběžnou jízdu v pruzích, je předjíždění v křižovatce zakázáno.

  6. Netrestejte cyklisty za to, že jsou někteří z nich pomalí. I v těchto momentech platí zákaz používání zvukového znamení. Cyklistům je totiž vjezd povolen všude tam, kde není zakázán – jedná se o běžného účastníka provozu.

  7. Při přejíždění cyklopruhu či jiného opatření pro cyklisty se přesvědčte, zda do něj zrovna odjinud nějaký cyklisty nevjíždí. Tam, kde se opatření pro cyklisty nachází, očekávejte zpravidla cyklistů více, než běžném provozu.