Home >Cyklodoprava >Opatření a pojmy >Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem (C9)

Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem (C9)

Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem (C9)
  • společný provoz chodců a cyklistů jejichž práva jsou stejná, tj. nesmí se vzájemně ohrozit ani omezit
  • standardně se jedná o obousměrný provoz, výjimečně jednosměrný
  • všichni uživatelé se na stezce pohybují při pravém okraji, rychlejší předjíždí ty pomalejší běžným způsobem zleva při dodržení všech pravidel bezpečnosti provozu
  • lze připustit provoz údržby či dopravní obsluhy (správci a údržba a hospodaření na tocích, v lesích a polnostech vč. vlastníků)