Home >Cyklodoprava >Opatření a pojmy >Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty „přechodopřejezd“ (V8c)

Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty „přechodopřejezd“ (V8c)

Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty „přechodopřejezd“ (V8c)
  • kombinace vyznačeného přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty (přechod v přejezdu)
  • „přechodopřejezdem“ se doplňuje přerušená kontinuita jednotlivých úseků stezek pro chodce a cyklisty se společným provozem.
  • na tomto opatření mohou cyklisté přejíždět vozovku a musí se vzájemně respektovat s chodci
  • doplnit ho lze jak do neřízených, tak okružních tak světelně řízených křižovatek
  • platí zde stejná práva a povinnosti jako v případě samostatného užití, tj. chodci nesmí vstoupit do vozovky blíží-li se vozidlo a vozidla je však musí pustit, cyklisté nesmí ohrozit ostatní řidiče (dávají přednost)