Home >Cyklodoprava >Opatření a pojmy >Předsazený prostor pro cyklisty (V19)

Předsazený prostor pro cyklisty (V19)

Předsazený prostor pro cyklisty (V19)
  • používá se pouze ve světelně řízených křižovatkách
  • je předsazen před běžnou STOPčáru, i s čárami je zpravidla dlouhý 3 m
  • prostor je určen pouze cyklistům, pouze pro účely vyčkávání při signálu stůj k předřazení před ostatní vozidla, přičemž cyklista nesmí ohrozit (při zákonem povoleném podjíždění) stojící kolony vozidel ostatních
  • smyslem je předřazení jízdního kola před ostatní vozidla a posléze vjezd do křižovatky jako prvního (právě tím je zvýšena bezpečnost - všem za ním stojícím i protějším je situace s méně viditelným cyklistou patrnější - menší objekt oproti motorovému vozidlu)
  • dalším důvodem je eliminace bezprostředních exhalací při vyčkávání přímo za stojícími vozidly se spuštěným motorem