Home >Cyklodoprava >Opatření a pojmy >Cykloobousměrka (COB)

Cykloobousměrka (COB)

Cykloobousměrka (COB)
  • cykloobousměrky jsou úseky komunikací s jednosměrným provozem motorových vozidel, avšak s povoleným obousměrným provozem jízdních kol
  • práva a povinnosti jsou obdobné bežnému provozu (vyhýbání v případě překážky v provozu, vzájemné míjení a vyhýbání, přednosti v jízdě na vjezdech a výjezdech)
  • opatření se užívá tehdy, je-li jinak jednosměrné omezení přímosti neúměrně zatěžující jízdu na kole v území (cyklista by byl jinak nucen si složitě či nebezpečně zajíždět)
  • v rámci zklidněných zón se zajišťuje obousměrný provoz cyklistům běžně, vždy je ho však třeba vyznačit svislým značením
  • při minimálních intenzitách nemusí být zajištěn prostor pro míjení v celé délce a zajišťují se pouze výhybny (stejně jako v případě jednopruhových komunikací s obousměrným provozem motorových vozidel)