Home >Cyklodoprava >Opatření a pojmy >Cyklistická trasa (cyklotrasa)

Cyklistická trasa (cyklotrasa)

Cyklistická trasa (cyklotrasa)
  • pro cyklisty značený vhodný průjezd územím v určitém směru
  • vede městy, obcemi i mezi nimi a má různé významy
  • může sloužit pro turistické či dopravní účely, nebo i pro více funkcí najednou
  • vyznačení neupravuje žádná speciální práva ani povinnosti (ani přednosti) - platí zde všechna obecná ustanovení o provozu
  • zpravidla je směřována ke konkrétnímu cíli či oblasti
  • jedná se pouze o svislé orientační směrové značení (žluté tabulky a značky)
  • může být úplně bez dalších ochranných opatření pro cyklisty (tj. vést pouze společně s ostatní dopravou)
  • může vést po všech typech komunikací (od silnice I. třídy, po stezkách pro chodce a cyklisty až po polní či lesní cesty)
  • cyklostezka je pouze podmnožinou, kudy cyklotrasa vede (často se to plete)
  • ve městech se vzájemně doplňuje s místním orientačním značením a mnohdy toto značení není třeba zdvojovat