Home >Aktuality >Aktuálně >Začaly práce na cykloopatřeních pro zvýšení bezpečnosti cyklistů

Začaly práce na cykloopatřeních pro zvýšení bezpečnosti cyklistů

Začaly práce na cykloopatřeních pro zvýšení bezpečnosti cyklistů

Od 22. července probíhají v Třebíči práce dle projektu Optimalizace sítě cyklotras a městský cyklookruh. Zhotovitelem prací je společnost KASKA s.r.o., která ve veřejné soutěži podala nejvýhodnější nabídku.

Do konce letních prázdnin přibyde ve městě nové cykloturistické značení, cyklopruhy a cyklopiktogramy, které mají za cíl zlepšit bezpečnost a plynulost silničního provozu pro cyklisty i řidiče.

Prázdninové období je vhodné z důvodu nižšího provozu ve městě a z důvodu nejlepších klimatických podmínek. Práce jsou pečlivě plánovány s ohledem na aktuální objízdné trasy, na frekventovaných místech budou probíhat ve večerních hodinách a o víkendech.

Značení na kruhových objezdech bude probíhat v nočních hodinách.

Práce v terénu můžete vidět už nyní. V Míčově a Modřínové ulici se odstraňuje stávající dopravní značení, ve městě přibývají patky pro cykloturistické značky. V nejbližších dnech začne zhotovitel provádět značení cyklopruhů a cyklopiktogramů na kruhových objezdech a v křižovatce ulic Kateřiny z Valdštejna a Smila Osovského, vše ve večerních a nočních hodinách tak, aby nedošlo k omezení provozu.

Při přípravě projektové dokumentace byla vytipována nejrizikovější místa pro realizaci opatření, včetně poznatků samotných cyklistů, které vyznačili v pocitové mapě.

Předem děkujeme řidičům za ohleduplnost a trpělivost.