Home >Aktuality >Aktuálně >Oprava cyklotrasy č. 26 Jihlava – Třebíč – Raabs

Oprava cyklotrasy č. 26 Jihlava – Třebíč – Raabs

Oprava cyklotrasy č. 26 Jihlava – Třebíč – Raabs

Město Třebíč je členem dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs a součástí členství je povinnost starat se o úseky cyklostezky ve svém území.

Byly vybrány dva úseky komunikací, které byly po těžbě dřeva ve velmi špatném stavu, a pohyb cyklistů zde byl nebezpečný. Byla provedena plošná souvislá oprava povrchu komunikace v úseku o délce 625 m v k.ú. Sokolí a druhý úsek o délce 620 m v k.ú. Třebíč (Terovské údolí).  

 
V rámci veřejné zakázky podala nejvýhodnější nabídku firma KLEE s.r.o. a opravy v průběhu měsíce září realizovala. Na opravu se podařilo získat dotaci z Kraje Vysočina v rámci programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2022“.
 
 
podpora KV