Home >Aktuality >Aktuálně >Třebíč získala Cenu Víta Brandy za opatření pro cyklisty

Třebíč získala Cenu Víta Brandy za opatření pro cyklisty

Třebíč získala Cenu Víta Brandy za opatření pro cyklisty

Celkem 54 projektů z Česka a Slovenska se utkalo v soutěži o Cenu Víta Brandy 2022.

Hlavní cenu získala revitalizace Moskevské ulice v Praze, Třebíč byla oceněná za plošná opatření pro cyklisty. V dalších kategoriích se umístilo Brno za cestu nad sídlištěm, Ivančicko a město Strmilov.

O vítězích rozhodla devítičlenná porota složená ze zástupců organizací zaměřených na tematiku dopravy, architektury, urbanismu, krajinářské architektury, výtvarného umění a ochrany životního prostředí. Mezi jinými rozhodoval MgA, ing. arch. Michal Fišer, člen České komory architektů, Ing. Bc. Dagmar Kočárková z České silniční společnosti a ČVUT v Praze, Ing. Peter Klučka ze slovenského Ministerstva dopravy, Ing. Martina Havlová, Ph.D. z České asociace pro krajinářskou architekturu a další. Složení poroty a zpráva o výběru nejlepších projektů jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách soutěže www.cenavitabrandy.cz.

„Bylo nám jasné, že cykloopatření vzbudí zejména mezi řidiči vášně, nicméně složitou dopravní situaci a obrovský počet aut si každý z nás uvědomuje a je jasné, že musíme jít naproti zlepšení dopravní situace všemi možnými směry. Jak umožněním bezpečnější jízdy cyklistům a bezpečnější chůze pěším, tak i úpravami parkovacího režimu,“ popsal situaci starosta Třebíče Pavel Pacal.

„Je důležité povzbudit zástupce měst, aby vnímali, že dopravě může pomoci i orientace na pěší a cyklistickou dopravu. Soutěže jako Cena Víta Brandy mohou pomoci ke sdílení zkušeností dobré praxe,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka, který byl čestným hostem slavnostního předávání cen 24. března v komunitním centru Rybářský dům na pražské Kampě.

„Do soutěže bylo přihlášeno celkem 54 projektů z Česka i ze Slovenska a výběr těch nejlepších jsem porotcům nezáviděl. Ocenění si zaslouží všichni, kdo opatření pro cyklisty a chodce plánují a realizují a mění pohled na veřejný prostor,“ řekl Jaroslav Vymazal, předseda spolku Partnerství pro městskou mobilitu.

 

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, který soutěž organizuje, se věnuje problematice městské a regionální mobility a podporuje kvalitní proměny veřejného prostoru. Přihlášené projekty najdete na webových stránkách platformy CityChangers Česko, která sdružuje příklady dobrých změn, jejich autory a ambasadory a dlouhodobé iniciativy v městské mobilitě a dopravě v Česku a na Slovensku.

O Ceně Víta Brandy

Soutěžní přehlídka Cena Víta Brandy byla určena především městům a obcím za dopravní stavby nebo jiná opatření, kterými se zlepšily podmínky pro aktivní mobilitu, trávení volného času, kultivaci veřejného prostoru, ochranu životního prostředí nebo zmírnění klimatických změn. Všechny důležité informace o soutěži najdete na stránkách www.cenavitabrandy.cz.

Architekt Vít Branda (1963–2009), jehož jméno soutěž nese, je autorem lávky na nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani. Řešení lávky kopírující skalní masiv v souvislosti s využitím navazujícího nábřeží a stezky je v českých podmínkách výjimečné a bylo nominováno mezi nejlepší evropské stavby posledních let.