Home >Aktuality >Aktuálně >Město je pro všechny
15.9.2021

Město je pro všechny

Město je pro všechny

Během srpna postupně vznikaly na některých třebíčských komunikacích viditelné změny v podobě doplňování opatření pro cyklisty. Přestože se na území ČR ani na Vysočině nejedná o novinky, v Třebíči ano, a tak jsme se v posledních dnech mohli setkat nejen se smíšenými reakcemi, ale zejména jednoduchou otázkou PROČ, k čemu je to dobré.  Auta jako fenomén doby?

Dopravní situace v Třebíči (a ve všech městech na středověkých půdorysech) bývá ve špičkách v některých místech neudržitelná. Když město vznikalo, chodilo se pěšky a jezdily tu maximálně tak koňské povozy, postupem času (staletí) je nahradila auta. Půdorys města se ale příliš nemění (pokud, tak velmi málo, nechceme ničit krásnou historii). Doba však jde dopředu a s tím i možnost vlastnit osobní automobil (v roce 2015 bylo na 36 880 obyvatel Třebíče evidováno 15 360 vozidel). Pěšky, na kole či veřejnou dopravou se za různými účely dopravuje stále méně, než tomu bylo dříve. Zásadním důvodem je, že cena a provoz osobních vozidel je oproti minulosti někdy až násobně levnější. K tomu časté nabídky zaměstnavatelů provozovat pracovní vozidlo i pro osobní účely v podobě bonusu konkuruje ostatním druhům dopravy natolik dobře, že se z pohodlné dopravy autem stala samozřejmost, a to se těžko mění.

Jak udržet auta na uzdě?

Není třeba opakovat chyby, které byly původně považovány za správné řešení. Zvyšování komfortu a kapacit komunikací pro automobilovou dopravu logicky přináší další nabídku tomuto druhu dopravy, a tak platí, že s více silnicemi bude i více aut. A protože platí tato jednoduchá teze o nabídce a poptávce, tak je třeba v rozvoji města nedosáhnout stavu, kdy nebude cesty zpět. Nebudou jiné alternativy a i pro několik rohlíků bude nejbezpečnější a nejrychlejší zajet autem přes půl města. Takový stav není udržitelný a jednou cestou je tak nabízet vyšší komfort i pro jiné druhy dopravy. Ve městě není však jen doprava, má i další funkce, potřeby a zejména pak hodnoty.

Chceme spalovat vlastní i tuky nebo jen benzín?

Jednou z těchto možností (kromě dalších, které jsou připravované) je zkvalitnění jízdy na kole nebo koloběžce po městě. Po vzoru dalších měst proto Třebíč připravila opatření, jejichž cílem je zejména umožnění bezpečného průjezdu cyklistů ulicemi našeho města, aniž by se ubíral prostor jiným druhům dopravy. Zásadním principem je, se umět o současný prostor podělit. A tak se zde objevují tzv. integrační opatření, díky nimž je více upozorněno na prostor, kudy cyklisté běžně projíždí. Smyslem je nabídnout takový prostor, ve kterém se budou cyklisté cítit bezpečněji a ostatní je budou více respektovat. Z usednutí na kolo bude mít méně lidí strach, v ulicích jich bude více, ubude aut i kolon (a kdo pojede autem, bude to mít též pohodlnější). Průzkumy ukazují, že největší překážkou jet na kole městem, je obava z bezpečnosti. Dalším přínosem je ještě vlastní pohyb (za poslední dva roky jsou prokázány zvýšené problémy s obezitou, zejména u dětí a seniorů).

Cykloopatření mají další benefit, a tím je zklidnění dopravy. Řidiči jsou pozornější, a tak ať se objeví názor o zbytečnosti opatření či naopak, že je to málo, bezpečnost stojí nad tím vším. Jedná se nyní sice jen o čáry a značky, avšak lepší než dosavadní nic. A zachrání-li jakékoli opatření jediný život či zabrání jedinému úrazu, plní svůj smysl.

Podpora cyklodopravy je nyní celosvětovým trendem, ekonomickou (za cenu nových pneumatik na auto pořídíte mnohdy kolo) a ekologickou (spaluje pouze tuky uživatele, žádný benzín) záležitostí a udržitelným řešením dopravního provozu pro jakékoli město. Pro auta již nelze nalézt více prostoru (a pokud, tak za jakou cenu). Umožníme-li cyklistům v Třebíči bezpečnou jízdu, využijí jízdní kolo častěji. Třebíč tak bude nejen zdravějším a dýchatelnějším místem pro život, ale bude i prostornější (zaparkované osobní auto totiž zabírá stejný prostor jako 10 jízdních kol).

 

Co ty značky na silnicích vlastně znamenají pro řidiče aut a pro cyklisty?

 

V Třebíči se setkáváme s následujícím značením:

Ochranné CYKLOPRUHY

Cyklopruhy umožňují oddělení cyklistů od ostatních vozidel v rámci vozovky, a to úplné (od osobních) nebo částečné (od rozměrnějších vozidel). Vedle sebe se tak v jednu chvíli na vozovku vejdou dvě osobní auta a dvě jízdní kola.

Pro CYKLISTY: cyklopruh je určen primárně pro vás, v cyklopruhu vás nesmí nikdo ohrozit. Přesto do cyklopruhu mohou vjet rozměrnější vozidla, se kterými se vzájemně respektujete (mnohdy autobusy).

Pro ŘIDIČE: osobní auta do cyklopruhu primárně nesmí, vejdou se do vedlejšího pruhu. Rozměrnější vozidla (autobusy, nákladní auta) mohou do cyklopruhu vjet, s ohledem na projíždějící cyklisty (v případě potřeby předjíždí s dostatečným odstupem tak, aby nebyl cyklista ohrožen).

 

CYKLOPIKTOGRAMY (cyklopiktokoridory)

Cyklopiktokoridory vedou v úsecích s užší vozovkou, kam se nevejde ochranný cyklopruh. Jedná se o sérii opakujících se symbolů cyklisty s dvojicí šipek (hustší jsou piktogramy v křižovatkách, řidší pak v rovných úsecích).

Pro CYKLISTY: cyklopiktokoridor znamená pouze vyznačení doporučeného směru a místa pohybu cyklistů po silnici, nejsou zde žádná zvláštní práva ani povinnosti.

Pro ŘIDIČE: cyklopiktokoridor znamená upozornění, že v této části komunikace se zpravidla vyskytují cyklisté. Cyklopiktokoridor mohou přejíždět jak řidiči nákladních, tak i osobních aut, pouze musí dbát zvýšené opatrnosti. Nemusíte-li tento koridor použít a vejdete se podél, ponechte prostor cyklistům (není to však povinnost).

 

V Třebíči se můžeme setkat také s CYKLOOBOUSMĚRKAMI, a to v ulicích s jednosměrným provozem, kde je nově umožněn obousměrný provoz jízdních kol. Cykloobousměrky jsou v ulicích Janouškova, Přerovského, Martinské náměstí a Benešova (podél školy). Dále jsou zde využity některé chodníky, kde je povolen vjezd jízdních kol.

V křižovatkách se světelným zařízením se pak nově objeví i boxy se symbolem jízdního kola, který znamená PŘEDSAZENÝ PROSTOR PRO CYKLISTY. Díky němu může cyklista vyjíždět do křižovatky jako první

Pro CYKLISTY: stojící kolonu lze podjíždět, když je pro to prostor. Pozor však, v jaké fázi se signalizace nachází. Chce to zkušenost, do křižovatky pak vjíždím jako první a všichni o mě ví. Nečekám za výfuky aut, v boxu před auty je možné zastavit i s dalšími cyklisty, kteří se pak postupně rozřazují a vjíždí do křižovatky za sebou, nikoliv vedle sebe.

Pro ŘIDIČE: při čekání na červenou vás mohou podjíždět cyklisté. Pokud mají prostor – je to legální. V boxu nesmím stát, mohu jím pouze projet. Jedná se o prostor vyhrazený pouze pro jízdní kola, cyklisté vyráží do křižovatky jako první a je nutné je respektovat. V křižovatce je možné je míjet s ohledem na prostor a ostatní vozidla a chodce ve volných směrech.

 

Proč se nepostaví pro cyklisty oddělené cyklostezky?

Faktem je, že ve městě, v rámci historicky daných ulic, není možné oddělené cyklostezky budovat - není na to zkrátka místo. Na bezpečné stezky je nutné se nějak dostat a dosud to bylo možné jen ve společném provozu s automobilovým bez jakýchkoliv upozornění anebo po chodnících, což je nelegální a nežádoucí z hlediska bezpečnosti chodců. Sednout na kolo je pak pro mnohé spíše demotivující. Město přesto připravuje oddělenou cyklostezku od Palečkova mlýna na Vladislav a Náměšť nad Oslavou, cyklostezku na Dukovany, v rámci Třebíče se připravuje propojení železničního mostu s Borovinou a to podjezdem pod železniční tratí – kousek nad větrníkem. Tím se prodlouží trasa od Ptáčovského žlebu k nádraží, podél areálu Sokola až do Boroviny a dál do Starče, kde je stezka již v provozu.

Ačkoli je Třebíč kopcovité město, je zde poměrně velký počet lidí, kteří pro cesty po městě kolo využívají již nyní. Například i na silnici I. třídy na Brněnské se denně pohybuje až 160 cyklistů.  Buďme tedy ohleduplní, my všichni, účastníci silničního provozu, tedy chodci, cyklisté a řidiči a navzájem se na silnicích respektujme. Neuzavírejme se do svých uživatelských bublin, jsme stále obyvatelé či návštěvníci Třebíče, jen se v danou chvíli nacházíme v jiném dopravním prostředku či jdeme pěšky.

 

Kdybyste chtěli vysvětlení nového značení opravdu zábavně, podívejte se na video od brněnské radnice.


Realizovaná opatření pro cyklisty v praxi si můžete prohlédnout ve fotogalerii.