Cyklotrasy

Cyklotrasy

Optimalizovaná síť cyklotras KČT ve městě Třebíč

Díky ucelenější síti tras s bezpečnějšími opatřeními se po návštěvě třebíčských památek a zajímavostí vydejte třeba po cyklotrase nadregionálního významu č. 26 podél řeky Jihlavy, anebo na opačnou stranu Libušiným údolím až na Pekelný kopec. Dojet lze i do lesů, luk a polí, poznat můžete i nová údolí, parky a obory, nebo se můžete jet na kole v létě  vykoupat do některé z blízkých nádrží.

Třebíčí prochází i cyklotrasy regionálního významu, č. 103 (z centra na sever, tj. z Karlova náměstí přes Židovskou čtvrť a Týnským údolím kolem Zámiše směr Budíkovice, Měřín a Nové Město na Moravě) či 401 (opět z Karlova náměstí, ale tentokráte směr jih přes Horka-Domky na Terůvky a dále směr Střítež, Hrotovice, Dalešice, Dukovany a Moravský Krumlov). Cestou lze vždy narazit na další mnohé cyklotrasy a zajímavosti.

Místní cyklotrasa č. 5106 vede od vlakového nádraží kolem nemocnice a zimního stadionu přes Nové Dvory k vodní nádrži Lubí a dále směr severovýchod na Ptáčov, Nárameč a Velké Meziříčí.

Další místní cyklotrasou je 5213, která dříve vedla z Klučova k Palečkovu mlýnu a dále k nádrži Lubí, nově však vede od Horáckého autodružstva dále podél Brněnské a Sportovní k vlakovému nádraží a výhledově bude prodloužena jako „železniční trasa“ přes železniční most do Boroviny a dále do Starče (směr Mastník).

Ve Stříteži se pak Třebíče dotýká cyklotrasa 5212, která míjí Třebíč jižně a vede od východně položených Hvězdoňovic přes Stařeč a Mastník na Slavice, Střítež a Kožichovice až do Pozďátek, kde se napojuje na trasu č. 5213.

Na severozápadě pak Třebíč míjí cyklotrasa č. 5214, která zde prochází Sokolím a vede od Hvězdoňovic přes Krahulov do Račerovic, Okřešic, Budíkovic dále na Trnavu, tím tvoří pomyslný severozápadní cyklistický obchvat Třebíče.

Optimalizaci sítě cyklotras KČT ve městě Třebíč znázorňuje mapa níže.